Terugblik 2020

 • December 2020

  Ons Kerstdiner op 15 december :

  Onder normale omstandigheden was het bestuur rond deze tijd druk doende met de eindejaarsactiviteiten…

  Spijtig genoeg kunnen we ook hiervoor, wegens de overheidsrichtlijnen rond de corona problematiek  momenteel geen bindende voorstellen aanbieden.
  Het heeft immers geen zin om nu afspraken te maken die we uiteindelijk toch uitstellen en in het slechtste geval ook nog moeten annuleren.

  We volgen de evolutie uiteraard verder op.
  En we blijven hopen dat we jullie met de volgende nieuwsbrieven of Flash-info’s  concrete info kunnen bezorgen.

  Ons Kerstdiner zal wegens de Corona-problematiek
  (lock-out van restaurants) ook nog niet kunnen / mogen doorgaan !!!

  Onze nieuwjaarsreceptie :

  Spijtig genoeg konden we -nog altijd- niets anders dan de verdere richtlijnen afwachten van de volgende Veiligheidsraden. We houden jullie op de hoogte

  Hopend op betere tijden !

 • November 2020

  We hadden van de overheden ‘groen licht’ gekregen om de geplande voordracht “De Nieuwe Snaar – Story” van Kris De Smet te laten doorgaan in de Raadzaal Stadhuis in plaats van in ’t Vondel, in Zaal 6.


  Dat mocht, uiteraard op voorwaarde dat we ons strikt aan de Social Distancing vereisten  hielden.
  Daarom hadden we ook het nodige voorzien zodat de opgelegde vereisten perfect konden  nageleefd worden. Toen we dan samen met dhr. Kris De Smet klaar stonden voor de ‘aftrap’, kwam een bediende van ’t Vondel ons niettegenstaande

  Ons respect voor de veilige afstanden
  – Het dragen van de mondmaskers
  – Het verplicht gebruik van de ontsmettingsmiddelen


   
  … melden dat de voordracht toch niet mocht doorgaan. 
  Het was toen rond 13 uur 30.


  Dit zou besloten zijn door het stadsbestuur tijdens een crisisvergadering, die voormiddag.

  In extremis dan, even voor 14 uur, de meeste deelnemers waren toen al terug naar huis, kwam van het secretariaat van dhr. burgemeester het bericht dat de voordracht tóch nog mocht doorgaan… Dat was voor ons toen niet meer mogelijk.


  Met een aangetekend schrijven aan het College van burgemeester en schepenen heeft uw bestuur het gebeuren aangekaart.


  Hierin hebben we toen reeds de kreet ‘Eenheid van Commando’ van Prof. Dr. Marc Noppen van het UZ Brussel naar voor geschoven …


  Hoe dan ook, gedane zaken hebben wel geen keer maar mogen de opgedane ervaringen een les zijn voor de toekomst!

 • September 2020

  Op 15 september mochten we eindelijk onze voordrachtencyclus hernemen met lucht- en ruimtevaartingenieur Stijn Ilsen in de Raadzaal van het Stadhuis. Stijn is de broer van TV oersoonlijkheid Kobe. Hij nam ons via een uitgebreie fototheek mee naar een raketlancering van het ESA en legde daarbij haarfijn uit hoe de lanceerbasis in Zuid-Amerika georganiseerd is. Zonder met technische details te overdrijven gaf hij de aanwezige toehoorders een inzicht van wat er allemaal komt bij kijken vooraleer zo’n raket met satellieten los komt van de grond.

  Op 29 september hielden we een daguitstap naar de mijnsite van het “Bois du Luc”, gekenmerkt door een in zijn geheel bewaard gebleven mijnwerkersdorp: Van de industriële gebouwen tot en met het schooltje, het rusthuis, de kiosk, werkmanshuisjes en de kerk. De site is geklasseerd als Unesco erfgoed sinds 2012.

  In de namiddag gingen we een kijkje nemen in het door de Waalse Gemeenschap gerestaureerd kasteel van Seneffe. Interessant om weten is het feit dat het kasteel tijdens de tweede wereldoorlog diende als verblijfplaats van “Generaal Von Falkenhausen”, de nazi-gouverneur van België. Hij was het die er tenslotte voor gezorgd heeft dat het vervallen kasteel in ere hersteld werd zodat het later verder kon opgekalefaterd worden. Opmerkelijk zijn de prachtige parketten, die allemaal in hun oorspronkelijke toestand hersteld zijn. Alvorens terug naar Halle af te zakken werd er nog een bezoek gebracht aan de romaanse collegiale kerk van Nijvel, die ook nog een gothische zijkant heeft.

 • April – Mei – Juni 2020

  Het Coronavirus en de daarmee gepaard gaande van overheidswege opgelegde voorzorgsmaatregelen blijven onze Neos-Halle activiteiten en ons sociaal leven van dit voorjaar grondig doorkruisen.


  We kunnen u verzekeren dat uw bestuur dit erg vervelend vindt…


  vooral omdat we gedwongen zijn om ‘in ons kot te blijven’. Uitstel kan uitzonderlijk misschien ‘annulatie’ betekenen maar hoeft – gelukkig – ook niet altijd een definitief afstel te betekenen. Zolang de “lockdown” blijft duren blijft uw bestuur ook verder met onze voordrachtgevers en reisaanbieders overleggen. Hierbij is het ons tot nu gelukt om de geplande activiteiten naar een andere datum te verplaatsen.


  Uitstel betekent dus niet noodzakelijk afstel.


  Hopelijk kunnen wij op 15.09 terug de draad opnemen en ons voorziene programma afwerken, met misschien nog een pluspunt.

 • Maart 2020

  Dat het Coronavirus en de daarmee gepaard gaande voorzorgsmaatregelen grondig onze Neos-Halle activiteiten van dit voorjaar doorkruist hebben,… mochten we ondervinden.

  Dat is erg vervelend… maar oplosbaar.
  Uitstel hoeft – gelukkig – ook niet altijd afstel te betekenen…

  Toen de “lockdown” ingevoerd werd heeft uw bestuur dan ook dadelijk met onze voordrachtgevers en reisaanbieders overlegd.

 • Februari 2020

  Op 18 februari ontvingen wij in ’t Vondel journalist Tijs Mauro voor een uiteenzetting over “Journaal maken in tijden van Fake News”.  Het was de eerste keer dat wij onze maandelijkse causeries hielden in ’t Vondel en bijgevolg waren er wat kinderziektes in de organisatie en de tafelschikking.  Het bestuur moet nu zelf zorgen voor de tafelschikking, de dranken, enz…  Bovendien waren de leden massaal aanwezig.  Nog nooit hadden wij in de laatste jaren zo’n toevloed gekend.  De nieuwe locatie slaat dus aan wegens de betere bereikbaarheid en dat doet ons plezier.  Wij trachten nu, uit deze  eerste kennismaking met de infrastructuur van ’t Vondel, de nodige lessen te trekken voor de organisatie van de volgende causerie op 17 maart.


  Maar dat doet niets af van de verdienste van Mieke, die ons jarenlang heeft ontvangen in Hotel Alsput.  Wij danken haar bij deze voor haar gastvrijheid.


  Tijs Mauro legde ons haarfijn uit hoe de massa aan digitaal nieuws dat de VRT dagelijks te verwerken krijgt in een vorm gegoten wordt om het journaal te stofferen.  Vooral het middagjournaal is daarbij een huzarenstukje, want meer dan 600 nieuwsitems moeten in een paar uur gecheckt en gedubbelcheckt worden en vervolgens in een gecondenseerde vorm gegoten om het journaal te halen.  Voor de binnenlandse journaalitems gebeurt dat in rijdende captatiewagens, waarin de journalisten die de interviews  overal te lande afnemen rechtstreeks met het journaalanker overleggen wat er in het journaal wordt gezegd.  Tot enkele minuten voor het journaalanker op antenne gaat wordt er nog geredetwist over een woord, een zinsnede, enz…  Kortom stress alom. 

 • Januari 2020

  Op 21 januari hielden wij onze traditionele nieuwjaarsreceptie bij Annemie in Alsput.  Het bestuur had besloten de receptie gratis aan te bieden aan de leden.  In haar nieuwjaarsboodschap blikte voorzitter Erna vooruit op het programma 2020 van conferenties, uitstappen en concerten.  Bovendien kon ze trots mededelen dat NEOS-Halle de kaap van 100 leden had gerond.

  Het gebeuren werd opgeluisterd met een babbelconcert, verzorgd door Marc Erkens.  Voor velen is Marc geen onbekende door zijn optredens  voor “Culture Club” op Canvas.  Hij maakte zijn reputatie als entertainer in het domein van muziek volledig waar.  Niet alleen speelt hij zelf uitstekend piano, maar zijn kennis van de achtergrond van de muziekgeschiedenis is fenomenaal.  Bovendien brengt hij zijn kennis over de kleine kantjes van grootheden als Beethoven, Mozart, Bach, Haendel, Chopin, enz… over op een humoristische en onderhoudende toon.  Zo gaf hij ons mee dat vrouwen in die tijd eigenlijk geen recht hadden om met muziek bezig te zijn.  De zuster van Haendel componeerde stukken die alleen onder zijn naam gepubliceerd konden worden.

  Sonates,nocturnes,cantates,… hij vertelde er over met een aanstekelijke geestdrift.  En dat meisjes niet mochten zingen in een koor, zorgde er ook voor dat jongens castraten moesten worden  om de hoge tonen te kunnen blijven aanhouden.  Sommigen bedankten evenwel voor de pijnlijke ingreep.  Tenslotte illustreerde hij de weerkerende thema’s in de klassieke muziek, met Beethoven – 2020 is zijn 250ste geboortejaar – en vooral Ravel  met zijn Bolero als voornaamste exponenten.
  Op 9 februari trokken een aantal leden van NEOS-Halle naar de Elisabethzaal in Antwerpen voor een nieuwjaarsconcert, georganiseerd door NEOS.

  Ze trotseerden daarbij de storm Ciara, maar behalve enige vertraging bij de avondlijke terugkeer verliep de verplaatsing per trein vlot.  De presentatie van deze muzikale namiddag werd verzorgd door Fred Brouwers, ook een klassieker in dat soort genre.  Het programma bestond uit de parels van de gouden en zilveren periode  van de Weense operette met Johann Srauss, Franz von Suppé, Robert Stolz en Franz Lehàr.  Een sopraan en een tenor verzorgden het zanggedeelte van het concert met stukken uit “ Die Lustige Witwe” en “Das Land des Lächelns”. 
  Fred Brouwers praatte dat allemaal aan elkaar met hier en daar de nodige anekdotes, waaraan de levensloop van de betrokken componisten – meestal notoire  vrouwenversierders – wel veelvuldig aanleiding geeft.

  En zo bleef de briljante violist Paganini tijdens een concert maar doorspelen op zijn viool, alhoewel de ene na de andere snaar het begaf.