April – Mei – Juni 2020

Het Coronavirus en de daarmee gepaard gaande van overheidswege opgelegde voorzorgsmaatregelen blijven onze Neos-Halle activiteiten en ons sociaal leven van dit voorjaar grondig doorkruisen.


We kunnen u verzekeren dat uw bestuur dit erg vervelend vindt…


vooral omdat we gedwongen zijn om ‘in ons kot te blijven’. Uitstel kan uitzonderlijk misschien ‘annulatie’ betekenen maar hoeft – gelukkig – ook niet altijd een definitief afstel te betekenen. Zolang de “lockdown” blijft duren blijft uw bestuur ook verder met onze voordrachtgevers en reisaanbieders overleggen. Hierbij is het ons tot nu gelukt om de geplande activiteiten naar een andere datum te verplaatsen.


Uitstel betekent dus niet noodzakelijk afstel.


Hopelijk kunnen wij op 15.09 terug de draad opnemen en ons voorziene programma afwerken, met misschien nog een pluspunt.