Februari 2020

Op 18 februari ontvingen wij in ’t Vondel journalist Tijs Mauro voor een uiteenzetting over “Journaal maken in tijden van Fake News”.  Het was de eerste keer dat wij onze maandelijkse causeries hielden in ’t Vondel en bijgevolg waren er wat kinderziektes in de organisatie en de tafelschikking.  Het bestuur moet nu zelf zorgen voor de tafelschikking, de dranken, enz…  Bovendien waren de leden massaal aanwezig.  Nog nooit hadden wij in de laatste jaren zo’n toevloed gekend.  De nieuwe locatie slaat dus aan wegens de betere bereikbaarheid en dat doet ons plezier.  Wij trachten nu, uit deze  eerste kennismaking met de infrastructuur van ’t Vondel, de nodige lessen te trekken voor de organisatie van de volgende causerie op 17 maart.


Maar dat doet niets af van de verdienste van Mieke, die ons jarenlang heeft ontvangen in Hotel Alsput.  Wij danken haar bij deze voor haar gastvrijheid.


Tijs Mauro legde ons haarfijn uit hoe de massa aan digitaal nieuws dat de VRT dagelijks te verwerken krijgt in een vorm gegoten wordt om het journaal te stofferen.  Vooral het middagjournaal is daarbij een huzarenstukje, want meer dan 600 nieuwsitems moeten in een paar uur gecheckt en gedubbelcheckt worden en vervolgens in een gecondenseerde vorm gegoten om het journaal te halen.  Voor de binnenlandse journaalitems gebeurt dat in rijdende captatiewagens, waarin de journalisten die de interviews  overal te lande afnemen rechtstreeks met het journaalanker overleggen wat er in het journaal wordt gezegd.  Tot enkele minuten voor het journaalanker op antenne gaat wordt er nog geredetwist over een woord, een zinsnede, enz…  Kortom stress alom.