September 2020

Op 15 september mochten we eindelijk onze voordrachtencyclus hernemen met lucht- en ruimtevaartingenieur Stijn Ilsen in de Raadzaal van het Stadhuis. Stijn is de broer van TV oersoonlijkheid Kobe. Hij nam ons via een uitgebreie fototheek mee naar een raketlancering van het ESA en legde daarbij haarfijn uit hoe de lanceerbasis in Zuid-Amerika georganiseerd is. Zonder met technische details te overdrijven gaf hij de aanwezige toehoorders een inzicht van wat er allemaal komt bij kijken vooraleer zo’n raket met satellieten los komt van de grond.

Op 29 september hielden we een daguitstap naar de mijnsite van het “Bois du Luc”, gekenmerkt door een in zijn geheel bewaard gebleven mijnwerkersdorp: Van de industriële gebouwen tot en met het schooltje, het rusthuis, de kiosk, werkmanshuisjes en de kerk. De site is geklasseerd als Unesco erfgoed sinds 2012.

In de namiddag gingen we een kijkje nemen in het door de Waalse Gemeenschap gerestaureerd kasteel van Seneffe. Interessant om weten is het feit dat het kasteel tijdens de tweede wereldoorlog diende als verblijfplaats van “Generaal Von Falkenhausen”, de nazi-gouverneur van België. Hij was het die er tenslotte voor gezorgd heeft dat het vervallen kasteel in ere hersteld werd zodat het later verder kon opgekalefaterd worden. Opmerkelijk zijn de prachtige parketten, die allemaal in hun oorspronkelijke toestand hersteld zijn. Alvorens terug naar Halle af te zakken werd er nog een bezoek gebracht aan de romaanse collegiale kerk van Nijvel, die ook nog een gothische zijkant heeft.