November 2020

We hadden van de overheden ‘groen licht’ gekregen om de geplande voordracht “De Nieuwe Snaar – Story” van Kris De Smet te laten doorgaan in de Raadzaal Stadhuis in plaats van in ’t Vondel, in Zaal 6.


Dat mocht, uiteraard op voorwaarde dat we ons strikt aan de Social Distancing vereisten  hielden.
Daarom hadden we ook het nodige voorzien zodat de opgelegde vereisten perfect konden  nageleefd worden. Toen we dan samen met dhr. Kris De Smet klaar stonden voor de ‘aftrap’, kwam een bediende van ’t Vondel ons niettegenstaande

Ons respect voor de veilige afstanden
– Het dragen van de mondmaskers
– Het verplicht gebruik van de ontsmettingsmiddelen


 
… melden dat de voordracht toch niet mocht doorgaan. 
Het was toen rond 13 uur 30.


Dit zou besloten zijn door het stadsbestuur tijdens een crisisvergadering, die voormiddag.

In extremis dan, even voor 14 uur, de meeste deelnemers waren toen al terug naar huis, kwam van het secretariaat van dhr. burgemeester het bericht dat de voordracht tóch nog mocht doorgaan… Dat was voor ons toen niet meer mogelijk.


Met een aangetekend schrijven aan het College van burgemeester en schepenen heeft uw bestuur het gebeuren aangekaart.


Hierin hebben we toen reeds de kreet ‘Eenheid van Commando’ van Prof. Dr. Marc Noppen van het UZ Brussel naar voor geschoven …


Hoe dan ook, gedane zaken hebben wel geen keer maar mogen de opgedane ervaringen een les zijn voor de toekomst!