Maart 2020

Dat het Coronavirus en de daarmee gepaard gaande voorzorgsmaatregelen grondig onze Neos-Halle activiteiten van dit voorjaar doorkruist hebben,… mochten we ondervinden.

Dat is erg vervelend… maar oplosbaar.
Uitstel hoeft – gelukkig – ook niet altijd afstel te betekenen…

Toen de “lockdown” ingevoerd werd heeft uw bestuur dan ook dadelijk met onze voordrachtgevers en reisaanbieders overlegd.