Terugblik 2021

 • November 2021

  Op 16 november hadden wij het genoegen nog eens een spreker te mogen ontvangen in de Raadzaal van het stadhuis. Onze causerie mocht doorgaan, maar niet in het jaarlijks kader van de seniorenweek.

  Ditmaal hadden wij het genoegen Aalstenaar Luckas Vander Taelen een vertoning te zien weggeven over hoe de evolutie die Brussel heeft doorgemaakt in de laatste eeuwen hem als historicus heeft gefascineerd. Wij kregen een bevlogen theatrale uitleg over de francisering van Brussel na de onafhankelijks-oorlog tegen Nederland in 1830.

  Francisering die het gevolg was van een zekere haat naar Nederland toe. Maar zijn stelling is dat Brussel opnieuw een Vlaamse stad is geworden, dank zij het feit dat de kinderen en dan vooral de kleinkinderen van de recente migratiegolven voor de meerderheid Nederlandstalig onderwijs volgen. Zijn kortstondige passages in de politiek zorgden voor talrijke anecdotes over zijn ontmoetingen met rabiate franskiljons als Maingain.

  In zijn optreden maakte hij dankbaar gebruik van zijn vorming als historicus, zijn ervaring als docent aan het RITCS en de Erasmus hogeschool en zijn uitgebreid inzicht in het politieke gebeuren rond Brussel via zijn werk als journalist en acteur. Het kenmerk duizendpoot is op hem zeker van toepassing.

  Een zeer geslaagde uitleg over de transformatie van het Vlaanderen van de mizerie in de 19de eeuw tot de welvarende regio nu. In Wallonië gebeurde de omgekeerde beweging. De talrijke aanwezigen keerden met heel andere gedachten over Brussel naar huis terug.

 • September 2021

  Op 6 september vertrokken dan 19 NEOS-Halle leden op reis naar Weimar in de deelstaat Thuringen (Duitsland). Deze regio behoorde toe aan de DDR.


  Het is een bosrijk gebied, dat heel wat te bieden heeft. Weimar was de zetel van de republiek die werd opgericht na het debacle van de eerste wereldoorlog en het einde van het Duitse keizerrijk. Het vertrek begon wat in mineur met de bus van Lauwers die met twee uur vertraging in Halle aankwam. Maar dat kon de stemming van het gezelschap niet blijven drukken. De gids bleek nogal geologisch beslagen en vertelde honderduit over bruinkool en zoutlagen in de streken waar we doorreden. Het hotel Leonardo bleek eveneens een voltreffer. We bezochten Erfurt met een plaatselijke gids, ontdekten een mooi stadje Schmalkalden en bezochten de site van het beruchte Buchenwald. Het weer werkte ook behoorlijk mee: zon in overvloed. In deze streek kunnen bezoeken aan de talrijke grote kastelen niet ontbreken, vooral omdat ze meestal nog van een belangrijke historische gebeurtenis getuigen. Zo was het kasteel Wartburg voor een tijd de verblijfplaats van Martin Luther na zijn verbanning uit de katholieke kerk. En het kasteel Friedenstein in Gotha is de bakermat van de hertogelijke families van Saksen Coburg Gotha, waaruit ons koningshuis is ontstaan. De voortreffelijke chauffeur Ira – jawel een vrouw – loodste ons op vrijdag 10 september feilloos door het drukke Duitse autobaanverkeer terug naar Halle.

  Op dinsdag 21 september kregen we de eerste voordracht in onze nieuwe locatie ” de Kring” in Lembeek.  Dhr Ronny Anica kwam er ons uiteenzetten hoe moleculen door talrijke specialisten, vanuit een theoretisch idee over de mogelijke waarde ervan om een bepaalde ziekte te bestrijden, omgezet worden tot een daadwerkelijk geneesmiddel. 
  En dat wordt dan door uw dokter voorgeschreven.  Een proces dat voor een nieuw concept geneesmiddelen tot tien jaar in beslag neemt en ettelijke miljarden €’s kost.  En dan kan het nog in de eindfase mislopen en is de investering voor niets geweest. 
  Niet te verwonderen dat alleen de grote spelers zich dit soort zaken kunnen veroorloven.  De kleine spelers moeten zich tevreden stellen met het genetisch kopiëren, nadat de licentie van de groten voor een nieuw product vervallen is. Dhr Anica lichtte uitvoerig dit ontstaansproces toe. 

  Er waren achteraf talrijke vragen, waarvan de meeste – hoe kan het anders – betrekking hadden op het actueel Covid-19 thema.  Zo wilden enkele toehoorders weten of in de toekomst ook de jaarlijkse griepvaccin gecombineerd zou kunnen worden met de Covid-19 vaccins. 

 • Juni 2021

  -Dinsdag 15 juni : Voordracht “Tien klimaatacties die werken”  door Pieter Boussemaere.

   Is verdaagd naar 21 juni 2022 na afspraak met dhr Boussemaere.

 • Mei 2021

  Dinsdag 18 mei : Voordracht “Terrorisme” door André Vandoren, Em. advocaat-generaal.

  Uitgesteld !  19 april 2022 wordt onze nieuwe afspraak met dhr Vandoren !  

  Maar we zijn niet bij de pakken blijven zitten en mochten ervaren dat op 18 mei (!) velen de on-line live voordracht “Sois belle et tais toi parle !” door Mia Doornaert

  gevolgd hebben.


  Als Neos lid is deze voordracht nog te herbekijken via https://www.youtube.com/watch?v=XWz7fHhMiL0 

  https://youtu.be/XWz7fHhMiL0

  Let wel, mw Doornaert komt pas aan het woord na +/ 9 minuten (na Françoise Hardy met ‘Tous les garçons et les filles…’ en de inleiding door mw Cornelis).

 • April 2021

  Omdat de perikelen rond Covid-19 alle geplande vergaderingen, evenementen, uitstappen en reizen nog steeds in het honderd sturen kunnen we op niet veel terugblikken.


  Alhoewel…Omdat de perikelen rond Covid-19 alle geplande vergaderingen, evenementen, uitstappen en reizen nog steeds in het honderd kunnen sturen, hebben we op niet veel terug te blikken.

  Alhoewel…

 • Maart 2021

  Omdat de perikelen rond Covid-19 alle geplande vergaderingen, evenementen, uitstappen en reizennog steeds in het honderd sturen kunnen we op niet veel terugblikken.

  … Maar staat Neos niet voor ‘ondernemende’ senioren ???

  Uw bestuur vond het dus tijd

  om voor Pasen toch eens ‘iets te ondernemen’…

  (met onze dank voor uw spontane appreciaties !)

 • Januari – Februari 2021

  Wij hebben ook in deze terugblik niets te melden.

  De perikelen rond Covid-19 bleven immers alle geplande vergaderingen, evenementen, uitstappen en reizen nog steeds in het honderd sturen.