November 2021

Op 16 november hadden wij het genoegen nog eens een spreker te mogen ontvangen in de Raadzaal van het stadhuis. Onze causerie mocht doorgaan, maar niet in het jaarlijks kader van de seniorenweek.

Ditmaal hadden wij het genoegen Aalstenaar Luckas Vander Taelen een vertoning te zien weggeven over hoe de evolutie die Brussel heeft doorgemaakt in de laatste eeuwen hem als historicus heeft gefascineerd. Wij kregen een bevlogen theatrale uitleg over de francisering van Brussel na de onafhankelijks-oorlog tegen Nederland in 1830.

Francisering die het gevolg was van een zekere haat naar Nederland toe. Maar zijn stelling is dat Brussel opnieuw een Vlaamse stad is geworden, dank zij het feit dat de kinderen en dan vooral de kleinkinderen van de recente migratiegolven voor de meerderheid Nederlandstalig onderwijs volgen. Zijn kortstondige passages in de politiek zorgden voor talrijke anecdotes over zijn ontmoetingen met rabiate franskiljons als Maingain.

In zijn optreden maakte hij dankbaar gebruik van zijn vorming als historicus, zijn ervaring als docent aan het RITCS en de Erasmus hogeschool en zijn uitgebreid inzicht in het politieke gebeuren rond Brussel via zijn werk als journalist en acteur. Het kenmerk duizendpoot is op hem zeker van toepassing.

Een zeer geslaagde uitleg over de transformatie van het Vlaanderen van de mizerie in de 19de eeuw tot de welvarende regio nu. In Wallonië gebeurde de omgekeerde beweging. De talrijke aanwezigen keerden met heel andere gedachten over Brussel naar huis terug.