Maart 2019

19 maart – Voordracht: “De regenboog van (Vlaamse) dialecten”

Op 19 maart hadden wij het genoegen Prof Magda Devos in Alsput te mogen verwelkomen met een spreekbeurt over “De regenboog van (Vlaamse) dialecten”.

Wij konden er vernemen hoe in de loop der tijden de Saksen vanuit het Noorden en de Franken vanuit het Oosten ons onder de voet liepen en hun sporen nalieten in onze talrijke dialecten. Lokale verschillen zijn te verklaren door natuurlijke hindernissen, zoals rivieren ( De Schelde ). Nu kunnen wij die gezwind oversteken via talrijke bruggen, maar dat was vroeger niet het geval. De talrijke aanwezigen konden het verhaal van Prof.  Magda Devos erg waarderen,  getuige de talrijke vragen aan het einde van haar betoog.