November 2019

18 tot 23 november: seniorenweek

De tweede helft van de novembermaand stond bij NEOS-Halle in het teken van de traditionele seniorenweek van 18 tot 23 november, met als hoogtepunt voor onze vereniging de voordracht van poolreiziger Dixie Dansercoer.

Dixie begon zijn uiteenzetting over de manier waarop zijn jeugdjaren aan de Belgische kust – hij is afkomstig van Nieuwpoort en heeft er aan de vaargeul een monument staan dat herinnert aan zijn eerste afvaart naar Antarctica – hem voorbereid hebben op de passie die hij nu uitoefent: de Noordpool en de Zuidpool verkennen, in kaart brengen, wetenschappelijk documenteren en een uitgebreide collectie foto’s aanleggen.
Aan de hand van die foto’s kon hij de aanwezigen de verrassend subtiele schoonheid van die schijnbaar dode, koude wereld laten ervaren.  Schoonheid en kracht kenmerken de Zuidpool als continent en de Noordpool als drijvende mega-ijsschots in de oceaan.  Om er als mens te vertoeven is er intellect nodig, gekoppeld aan mentale en fysieke kracht, die niet voor ieder van ons weggelegd is, zeker niet voor niet-voorbereide senioren.  Hij gaf ons ter illustratie mee hoe belangrijk het is om in die contreien een duidelijk inzicht te hebben in lichaamshygiëne met betrekking tot de vochtigheid in de complexe kledij in lagen.  Niet respecteren van de uitgekiende verzorging eindigt in bevroren vingers en tenen, die onherroepelijk geamputeerd moeten worden.  Het beeld dat ons van Dixie bijblijft is dat van een sympathieke gedreven man, die aan den lijve heeft ondervonden hoe belangrijk teamwerk is, wanneer men in een kleine groep voor een lange periode verblijft in een voor de mens vijandige natuuromgeving.

In de nabeschouwing over de volledige seniorenweek werd deze conferentie-organisatie door de seniorenraad van de stad beoordeeld als bijzonder geslaagd !